Ραδιοφώνικη συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής κοινότητας / Radiointerview des Vorstandsvorsitzenden der Gemeinde

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων Βερολίνου και Fürth, Παναγιώτης Ματλής και Αντώνης Κερλίδης, μιλούν για τον ρόλο των ελληνικών κοινοτήτων διαχρονικά και την στάση που κράτησε και συνεχίζει να κρατάει όλα αυτά τα χρόνια η ΟΕΚ (Ομοσπονδία ελληνικών κοινοτήτων) απέναντι στην ομογένεια της Γερμανίας.

Die Vorstandsvorsitzenden der Gemeinden von Berlin und Fürth, Panagiotis Matlis und Antonis Kerlidis, sprechen über die Rolle der Gemeinden im Laufe der Zeit und die Haltung, die OEK (Verband der Hellenischen Gemeinden) im Laufe der Jahre eingenommen hat und weiterhin einnimmt für die griechischsprachigen Menschen in Deutschland.


Για να παρακολουθήσετε την ραδιοφωνική συνέντευξη, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο/ Um das Radiointerview zu hören, klicken Sie auf den unten stehenden Link:
https://www.facebook.com/1253978535/videos/495365625845471/
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.