Μνημείο Λεχόβου: Γερμανοί Βουλευτές καταθέτουν στεφάνι/ Lechovo-Denkmal: Deutsche Abgeordnete legen einen Kranz nieder

Συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου τον Λεχοβίτη Παναγιώτη Ματλή, Βουλευτές από το Βερολίνο καθώς και επιχειρηματίες επισκέφτηκαν το Λέχοβο.

In Begleitung des Präsidenten der Hellenischen Gemeinde zu Berlin, Panagiotis Matlis aus Lehovo, besuchten Abgeordnete aus Berlin sowie Geschäftsleute das Dorf Lehovo.
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.