280 μέλη ψήφισαν στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου / 280 Mitglieder haben in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin e.V. gewählt280

Συνολικά υπήρχαν τρεις συνδυασμοί:

Ανοιχτοί ορίζοντες – Νέα πορεία

Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών

Προοδευτική Συμμαχία

Για το ερχόμενο συνέδριο της ΟΕΚ (Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων) εξέλεξαν: 2 αντιπροσώπους οι Ανοιχτοί ορίζοντες – Νέα πορεία και μια έδρα η Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών

Insgesamt gab es drei Kombinationen: Offene Horizonte – Neuer Weg, Agonistische Koalition der Migranten und 2 Sitze Progressive Allianz. Für den kommenden Kongress der OEK (Föderation der griechischen Gemeinden) wurden gewählt: 2 Delegierte für Offene Horizonte – Neuer Kurs und ein Sitz für die Agonistische Koalition der Migranten

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.