Συμμετοχή δια της ενδυνάμωσης και συνεργασία στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο ανεξαρτήτως καταγωγής

Ένα έργο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου για την περίοδο 2016 – 2017

Το έργο (2016-2017) έχει τίτλο «Partizipation durch Empowerment und herkunftsübergreifende Zusammenarbeit im Griechischen Kulturzentrum», δηλαδή «Συμμετοχή δια της ενδυνάμωσης και συνεργασία στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο ανεξαρτήτως καταγωγής».

Στόχοι προγράμματος: Συμμετοχή, Ενδυνάμωση, Δημοκρατία

  • Υποδοχή και επικουρία του νέου μεταναστευτικού ρεύματος, λόγω κρίσης
  • Συμμετοχή στην γερμανική κοινωνία, κοινωνική συμμετοχή, καταπολέμηση ρατσιστικών στερεοτύπων, προώθηση της ανεκτικότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
  •  Παροχή δυνατότητας συμμετοχής αλλά και διοργάνωσης πολιτιστικών-πολιτισμικών δραστηριοτήτων όπως χοροί, θεατρικές ομάδες, μαθήματα κτλ.
  • Δικτύωση με άλλους μεταναστευτικούς συλλόγους, γερμανικούς φορείς σχετικούς με την μετανάστευση και ελληνικούς θεσμούς (εκκλησία, προξενείο)

Κοινωνικές ομάδες αναφοράς

1. Έλληνες Βερολίνου

Ο εκτιμώμενος ελληνικός πληθυσμός στο Βερολίνο έχει αγγίξει τα τελευταία χρόνια τους 12.000 και τείνει συνεχώς να αυξάνεται. Ο λόγος είναι η οικονομική κρίση που πλήττει την Νότια και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς και το γεγονός ότι το Βερολίνο είναι ένας δημοφιλής προορισμός για έλληνες φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και για επιστημονικό δυναμικό που αναζητά ειδίκευση.

Η πρώτη γραμμή υποδοχής των Ελλήνων είναι το ΕΠΚ, το οποίο προσφέρει στους νέους μετανάστες τις «Πρώτες βοήθειες» στην οργάνωση της νέας τους ζωής αλλά και συμβουλευτική και πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για κάθε θέμα της καθημερινής ζωής και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Νέο μεταναστευτικό ρεύμα

Η νέα γενιά των Ελλήνων μεταναστών στο Βερολίνο δεν έχει ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά, πρόκειται περί ακαδημαϊκών που αποτελούν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, άτομα με υψηλή μόρφωση, πολύγλωσσα και καταρτισμένα. Από την άλλη παρατηρείται η αυξανόμενη τάση του να καταφθάνουν οικογένειες με μικρά παιδιά, ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό, άνθρωποι που δεν μπορούσαν πλέον να ζήσουν αξιοπρεπώς στην Ελλάδα και αναζητούν το μέλλον τους στο Βερολίνο.

Το δυναμικό όμως αυτό κινδυνεύει να μένει αναξιοποίητο λόγω θεμελιωδών προβλημάτων στην ενσωμάτωση τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γλώσσα. Χωρίς την γνώση της γερμανικής γλώσσας οι μετανάστες βρίσκονται σε κυριολεκτική ανημπορία. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις γραφειοκρατικές απαιτήσεις του γερμανικού δημοσίου, συναντούν δυσκολίες σε καθημερινά ζητήματα, όπως μια επίσκεψη στο γιατρό και δεν μπορούν να ενημερωθούν για τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα στην γερμανική έννομη τάξη. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η εύρεση στέγης, μέσα σε μια πόλη με τεράστια ζήτηση στην αγορά ακινήτων. Η εικόνα ανθρώπων να κοιμούνται σε αυτοκίνητα ή στο αεροδρόμια και να έρχονται με τις βαλίτσες τους στο ΕΠΚ για να ζητήσουν βοήθεια αποτελούν καθημερινότητα. Τρίτο φλέγον ζήτημα είναι η διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών πτυχίων από το γερμανικό κράτος, η κοινωνική ασφάλιση και η εύρεση εργασίας.

Η Πρώτη γενιά των «Γκασταρμπάιτερ»

Η πρώτη γενιά των ελλήνων μεταναστών στο Βερολίνο χρονολογείται στην δεκαετία του 60, και ήρθαν ως «φιλοξενούμενοι εργάτες/ Γκασταρμπάιτερ». Το 70% των μεταναστών αυτών δεν έχει κατορθώσει να ενταχθεί αποτελεσματικά στην γερμανική κοινωνία και δεν έχει ικανοποιητικές γνώσεις γερμανικών. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν στο ΕΠΚ  ένα σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, προκειμένου να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, την μοναξιά και την κατάθλιψη. Πρόκειται για ανθρώπους ήδη στην σύνταξη, η οποία μάλιστα είναι κατά κανόνα χαμηλή. Στους χώρους του ΕΠΚ λειτουργεί καφέ με φαγητό και αναψυκτικά σε κοινωνικές τιμές, το οποίο έχει γίνει το καθημερινό «στέκι» για την γενιά αυτή.

Η 2η και 3η γενιά και τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών

Η κοινωνική αυτή κατηγορία είναι μερικώς ενσωματωμένη στην γερμανική κοινωνία και χρειάζεται ακόμα βοήθεια για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας στο Βερολίνο. Ακόμα και για το κομμάτι εκείνο που κατέχει πλήρως τη γερμανική γλώσσα και επικοινωνία είναι εξαιρετικά δύσκολη η ένταξη, καθώς υπάρχει έντονη η ανάγκη για αναζήτηση, κατανόηση και βίωση της ελληνικής πλευράς της ταυτότητας των ατόμων αυτών, προκειμένου να είναι ισορροπημένες και πλήρεις προσωπικότητας. Η αναζήτηση αυτή φαίνεται ιδιαίτερα έντονα σε παιδιά ελλήνων που παρακολουθούν την γερμανική εκπαίδευση και έχουν πλέον τα γερμανικά ως πρώτη γλώσσα αλλα επισκέπτονται το ΕΠΚ για να μάθουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις και να συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα.

2. Γερμανοί φιλέλληνες, που ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό

Η ελληνική κουλτούρα αποτελεί για το ΕΠΚ ένα μέσο ενσωμάτωσης στην κοινωνία υποδοχής και επικοινωνίας με τους άλλους λαούς. Στην φιλοσοφία αυτή έχει ανταποκριθεί ένας μεγάλος αριθμός γερμανών που συχνάζουν στο ΕΠΚ, παρακολουθούν τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του και ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, την μεσογειακή κουζίνα, την μουσική και την τέχνη.

3. Μετανάστες Κύπριοι, καθώς και μετανάστες από χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει στο Βερολίνο κανένας κυπριακός σύλλογος, το ΕΚΠ αποτελεί ταυτόχρονα και τον συλλογικό φορέα οργάνωσης και δραστηριοποίησης και των Κυπρίων του Βερολίνου, οι οποίοι έχουν τα ίδια προβλήματα και ανάγκες με τους Έλληνες πληττόμενους από την κρίση. Στο ΕΚΠ εδρεύουν κυπριακές ομάδες καλλιτεχνών και φοιτητών οι οποίες εμπλουτίζουν τη δράση του Κέντρου και αποτελούν μεγάλο κομμάτι των ενεργών μελών των συλλόγων του.

Το ίδιο ισχύει και για τους μετανάστες από χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, που έχουν τις ίδιες εμπειρίες από τις χώρες προέλευσης τους, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και έχουν πολλές κοινές αναφορές στη μουσική, την κουζίνα και τις παραδόσεις με τους Έλληνες της Διασποράς. Πληθώρα υπηρεσιών και εκδηλώσεων πραγματοποιούνται στη αγγλική, γερμανικά και γαλλικά γλώσσα, ώστε να είναι ανοιχτές και σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ενσωμάτωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων στα πλαίσια του προγράμματος Partizipations- und Integrationsprogramm.

Comments are closed.