Ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικοπολιτικής συμμετοχής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο

Το κύμα μετανάστευσης που προκάλεσε η οικονομική κρίση εξακολουθεί να μας παρουσιάζει νέες προκλήσεις. Οι νέοι μετανάστες χρειάζονται την υποστήριξή μας ή τον αρχικό προσανατολισμό κατά την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, ιδίως λόγω των γλωσσικών εμποδίων. Οι μετανάστες της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης γενιάς χρειάζονται υποστήριξη στην κοινωνική συμμετοχή και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής τους ταυτότητας στο εξωτερικό. Στις κοινότητες των Ελλήνων μουσουλμάνων και Ρομά, οι πολλαπλές διακρίσεις και η περιθωριοποίηση παραμένουν ιδιαιτέρως μεγάλο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, η ανάγκη στήριξης αυτών των ομάδων είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η εικόνα της Ελλάδας έχει επίσης αλλάξει από την έναρξη της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Για αυτούς που ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική εικόνα μέσω πολιτιστικών, κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων.

 1. Στόχοι του έργου

Το έργο μας «ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικοπολιτικής συμμετοχής στο ΕΠΚ» χρησιμοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε τα προγούμενα χρόνια για να στηρίξει την ένταξη των ελληνόφωνων κατοίκων στην τοπική κοινωνία. Το ΕΠΚ αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλες τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων στο Βερολίνο και ως εκ τούτου λειτουργεί ως κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο και πλατφόρμα για τον δημοκρατικό διάλογο της Κοινότητας.

Ενδυνάμωση των ελλήνων μεταναστών

 • Γενική κοινωνική συμβουλευτική (τηλεφωνική και προσωπική) για την αντιμετώπιση εμποδίων στην πρόσβαση στο σύστημα εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και στην αναζήτηση εργασίας, π.χ. στήριξη στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές στη Γερμανία και την Ελλάδα, αναζήτηση εργασίας και στέγασης, πληροφορίες για την πολιτογράφιση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την αυτοαπασχόληση, την έναρξη μιας επιχείρησης, συνταξιοδοτικά θέματα κτλ.
 • Προσανατολισμός “στα πρώτα βήματα” στο Βερολίνο και διαμεσολάβηση των εγχώριων δομών και των πολιτιστικών συνθηκών
 • Αναζήτηση ιδρυμάτων εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, περαιτέρω εκπαίδευση, κατάρτιση και τμημάτων σπουδών στα πανεπιστήμια του Βερολίνου
 • Συμβουλές παραπομπής σε ειδικούς, οργανισμούς ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για κοινωνικές παροχές, αναγνώριση ξένων επαγγελματικών προσόντων, νομικές συμβουλές και φορολογία άλλα οικονομικά θέματα
 • Εκδηλώσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
 • Εργατικό δίκαιο
 • Αναγνώριση ξένων επαγγελματικών προσόντων
 • Αναζήτηση στέγης
 • Σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στη Γερμανία
 • Ασφάλεια ηλικιωμένων πολιτών
 • Εξειδίκευση των εκπαιδευομένων και των ομοσπονδιακών εθελοντών ( Bundesfreiwilligen ) (περίπου 5 θέσεις ετησίως)
 • Ομάδες αυτοβοήθειας:
 • Staamtisch για ελληνόφωνες μετανάστες
 • Ομάδα 50+
 • Διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσω του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος των 15 συλλόγων και 21 ομάδων του ΕΠΚ
 • Βιβλιοθήκη
 • Προώθηση της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής
 • Εκδηλώσεις σε τρέχοντα-πολιτικά θέματα
 • Συγκεντρώσεις-συζητήσεις με άλλες μεταναστευτικές οργανώσεις
 • Διατήρηση και επέκταση του δικτύου των εθελοντών μέσω τακτικών συναντήσεων για την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των τεσσάρων υποομάδων, συνοδεία, μετάφραση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πολιτισμός
 • Συμμετοχή σε συμβούλια, φορείς, συνέδρια και συναντήσεις για θέματα ένταξης και εκπροσώπησης των συμφερόντων των Ελλήνων
 • Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου ” Aus der Nacht heraus ” με συζητήσεις πάνελ
 • Αρμόδιο γραφείο στο Steglitz-Zehlendorf για την καταγραφή ακροδεξιων περιστατικών και περιστατικών διακρίσεων: καταγραφή των καταγγελιών στο ΕΠΚ για παραπομπή
 • Διαπολιτισμική συνεργασία και δικτύωση
 • Συνεργασία με την OEK-Οργανισμός Ελληνικών Κοινοτήτων, BAGIV – Ομοσπονδιακή Ένωση μεταναστευτικών ενώσεων στη Γερμανία και VIA-  Σύνδεσμος για την περιφερειακή ένωση διαπολιτισμικών εργασιών Βερολίνο-Βραδεμβούργο e.V.  και συμμετοχή στο ομοσπονδιακό συνέδριο μεταναστευτικών οργανώσεων
 • Συνεργασία με το Club Dialog e. V., Willkommensbündnis für Flüchtlinge in Steglitz-Zehlendorf , Mittelhof e. V., NIS – Netzwerk Integration Südwest e. V. , BW – Bildungswelt GmbH, Grenzgänger Berlin  Netzwerk Migration in Europa e.V., μητρώο για την καταγραφή ακροδεξιών και μεροληπτικών περιστατικών στο Steglitz-Zehlendorf, Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V., παιδικός σταθμός FILIA, Initiative Mittelstraße, σύλλογος σκακιστών Lasker Steglitz-Wilmersdorf e.V.
 • Συνεργασία των 15 ελληνικών συλλόγων του ΕΠΚ, υποστήριξη και οργάνωση των (κοινών) εκδηλώσεων
 • Δικτύωση και ανταλλαγή με την Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, ιδίως με το Προξενείο, το γερμανικό Υπουργείο ένταξης, εργασίας και κοινωνικών υπηρεσιών, την υπηρεσία για την εργασιακή απασχόληση, το δήμο του Steglitz-Zehlendorf, το συμβούλιο για την ένταξη και μετανάστευση στο Steglitz-Zehlendorf.
 • Ενίσχυση και επέκταση της δικτύωσης με τους φορείς της περιφέρειας
 • Συναντήσεις συντονισμού και συνεργασίας με τα δύο μόνο ελληνόφωνα συμβουλευτικά κέντρα στο Βερολίνο, το DGB -Arbeit und Leben e.V. και το To Spiti e.V.
 1. Ομάδες-στόχοι
 • Έλληνες και Ελληνίδες στο Βερολίνο-Βραδεμβούργο

Ο αριθμός των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι στο Βερολίνο είναι 21.210 άτομα, περίπου. 25,000 μαζί με εκείνους που κατέχουν επίσης γερμανική ιθαγένεια και 1.300 άτομα στο Βραδεμβούργο.

 • Νέοι μετανάστες από την Ελλάδα

Οι νέοι μετανάστες ανήκουν σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν επαγγελματικά καταρτισμένοι, πανεπιστημιακά εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι εργαζομένοι που έχουν σημαντικές δυνατότητες, γνώσεις και δεξιότητες. Μιλούν πολλές γλώσσες και φέρουν υψηλό βαθμό ικανότητας ενσωμάτωσης. Αυτή η ομάδα χρειάζεται βοήθεια να βρει το δρόμο της, όσο αφορά τις γραφειοκρατικές δομές, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την επέκταση των γνώσεών τους στη γερμανική γλώσσα για να έχουν μια επαγγελματική δραστηριότητα ανάλογη με τα προσόντα τους. Η επιτυχία στην αναζήτηση στην αγορά εργασίας καταπολεμά την τοπική έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, έρχεται μια άλλη ομάδα μεταναστών χωρίς επαγγελματική κατάρτιση. Οι περισσότεροι, ακόμη και αν μιλούν καλά Αγγλικά, συχνά δεν μιλούν καθόλου γερμανικά και χρειάζονται βοήθεια με τον πρώτο προσανατολισμό.

 • Μετανάστες ελληνικής καταγωγής (1ης, 2ης, 3ης γενιάς)

Η πρώτη γενιά μεταναστών αποτελείται κυρίως από Gastarbeiter που έχουν έρθει στο Βερολίνο από τη δεκαετία του 1960. Πολλοί, ακόμα δεν έχουν επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας και συνεχίζουν να χρειάζονται υποστήριξη στην ενσωμάτωσή τους. Γι ‘ αυτούς, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για τις κοινωνικές τους επαφές, ώστε να διατηρήσουν τη σχέση τους με την πατρίδα και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η δεύτερη και τρίτη γενιά είναι τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

 • Έλληνες μουσουλμάνοι και Ρομά

Ελληνες Μουσουλμάνοι, κυρίως από τη Δυτική Θράκη, και Ρομά από όλη την Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα, για την οποία τα γλωσσικά εμπόδια είναι ιδιαίτερα υψηλά (ορισμένοι είναι αναλφάβητοι ή έχουν ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση). Τα κύριο πρόβλημα πολλών Ελλήνων Ρομά είναι η εύρεση στέγασης, οι διακρίσεις λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 • Μετανάστες από την Κύπρο, καθώς και από νότιοανατολικά κράτη

Ελληνόφωνοι μετανάστες από την Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, που ζούσαν στην Ελλάδα για χρόνια και δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο κέντρο υποστήριξης από τις χώρες καταγωγής τους στο Βερολίνο, λαμβάνουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης της ΕΚΒ. Άνθρωποι που προέρχονται από την Κύπρο λόγω των στενών τους δεσμών με την Ελλάδα, έχουν ειδική θέση και συμμετέχουν ενεργά στο ΕΠΚ.

 • Βερολινέζοι, οι οποίοι ενδιαφερονται για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο ΕΠΚ προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής και καθιστούν δυνατή την επαφή με τον ελληνικά πολιτισμά, τη γλώσσα και την ελληνική φιλοξενία.

Comments are closed.