Κανονισμός Λειτουργίας

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της βιβλιοθήκης σε εκτυπώσιμη μορφή.

Υπηρεσίες

  1. Υπηρεσία δανεισμού
  2. Υπηρεσία εξυπηρέτησης και πληροφόρησης
  3. Υπηρεσία προώθησης της αναγνωσιμότητας
  4. Υπηρεσία διάθεσης του χώρου
  5. Υπηρεσία χρήσης Διαδικτύου εντός της βιβλιοθήκης

1. Υπηρεσία  Δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού μπορεί να έχει κάθε ένας που το επιθυμεί, αφού γίνει μέλος της βιβλιοθήκης.

Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους

  1. Αίτηση (ηλεκτρονική υποβολή)
  2. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου

Αριθμός τεκμηρίων, που μπορεί να δανειστεί κανείς ταυτόχρονα: 2      

Χρόνος δανεισμού: 28 ημέρες    

Ανανέωση 28 ημερών: 2 φορές (διά ζώσης ή μέσω ίντερνετ)

Πρόστιμα: 2 ευρώ για κάθε τεκμήριο για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης Ισχύει από την πρώτη μέρα της εβδομάδας κατά την οποία το βιβλίο δεν επεστράφη

2.Υπηρεσία εξυπηρέτησης και πληροφόρησης

Εξυπηρέτηση: Η/Ο υπεύθυνη/ος βιβλιοθηκονόμος οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία δανεισμού.

Πληροφόρηση: Η/Ο υπεύθυνη/ος βιβλιοθηκονόμος οφείλει να βοηθήσει   το μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης της Ελληνική Κοινότητας Βερολίνου να περιηγηθεί στα βιβλία και να του δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το ποια βιβλία είναι διαθέσιμα.

3.Υπηρεσία προώθησης της αναγνωσιμότητας

Όλη η υπεύθυνη ομάδα βιβλιοθήκης οφείλει να προωθεί την ανάγνωση με εκδηλώσεις, λέσχες ανάγνωσης κ.α.

4.Υπηρεσία διάθεσης χώρου

Το κάθε μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου μπορεί να χρησιμοποιήσει στις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης το χώρο ανάγνωσης.

5.Υπηρεσία χρήσης Διαδικτύου εντός της βιβλιοθήκης

Το κάθε μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου μπορεί να χρησιμοποιήσει εντός του χώρου της βιβλιοθήκης το διαδίκτυο μέσω του WiFi. Η/Ο υπεύθυνος/η βιβλιοθηκονόμος οφείλει να δώσει τον απαιτούμενο κωδικό.

Comments are closed.