Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου (ΕΚΒ), βάση του καταστατικού της, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Κοινότητας.

Η τελευταία εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και βάση των αποτελεσμάτων της η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. Πρόεδρος Ματλής Παναγιώτης
  2. Αντιπρόεδρος Νάστος Βασίλειος
  3. Α’ Γραμματέας Αθανασιάδου Ελεάνα
  4. Ταμίας Πολυχρονιάδου Αγαπία
  5. Β’ Γραμματέας Κάνδια Δήμητρα
  6. Β’ Ταμίας Ψαχούλιας Γεώργιος
  7. Μέλος Λιάπας Αθανάσιος
  8. Μέλος Δαμιανίδης Μιχαήλ
  9. Μέλος Μουγγογιάννης Ανδρέας

Αντίστοιχα το Εποπτικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ακολούθως:

Πρόεδρος Καραπιρές Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Ρουσοδήμου Παναγιώτα
Γραμματέας Γκανά Ελένη
Αναπληρωματικό Μέλος Ηρακλής Καρασαββίδης

Τέλος, Συντονίστρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τελεί η κα. Δασκαλάκη Ευαγγελία

Comments are closed.