Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου (ΕΚΒ), βάση του καταστατικού της, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Κοινότητας.

Η τελευταία εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και βάση των αποτελεσμάτων της η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. Πρόεδρος Ματλής Παναγιώτης
  2. Ταμίας Πολυχρονιάδου Αγαπία
  3. Β’ Γραμματέας Λιάπας Αθανάσιος
  4. Μέλος Αθανασιάδου Ελεάνα
  5. Μέλος Δαμιανίδης Μιχαήλ
  6. Μέλος Κάνδια Δήμητρα
  7. Μέλος Μουγγογιάννης Ανδρέας
  8. Μέλος Νάστος Βασίλειος
  9. Μέλος Ψαχούλιας Γεώργιος

Αντίστοιχα το Εποπτικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ακολούθως:

Πρόεδρος Καραπιρές Δημήτριος
Αντιπρόεδρος  Γραμματέας Ρουσοδήμου Παναγιώτα
Αναπληρωματικό Μέλος Γκανά Ελένη

Τέλος, Συντονίστρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τελεί η κα. Δασκαλάκη Ευαγγελία

Comments are closed