Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου (ΕΚΒ), βάση του καταστατικού της, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Κοινότητας.

Η τελευταία εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και βάση των αποτελεσμάτων της η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος Ματλής Παναγιώτης
  • Αντιπρόεδρος Πρίμπας Κωνσταντίνος
  • Α’ Γραμματέας Λαυδάς Αλέξανδρος
  • Ταμίας Πολυχρονιάδου Αγαπία
  • Β’ Γραμματέας Καραπαναγιώτης Χρήστος
  • Β’ Ταμίας Αθανασιάδης Γεώργιος
  • Μέλος Πεϊτσίδης Αχχιλέας
  • Μέλος Σημαντήρη Χριστίνα
  • Μέλος Μουγκογιάννης Ανδρέας

Τέλος, Συντονίστρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τελεί η κα. Δασκαλάκη Ευαγγελία

Comments are closed.