Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου (ΕΚΒ), βάση του καταστατικού της, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Κοινότητας.

Η τελευταία εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2023 και βάση των αποτελεσμάτων της η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρόεδρος Ματλής Παναγιώτης
  • Αντιπρόεδρος Πρίμπας Κωνσταντίνος
  • Α’ Γραμματέας Τσιαπλής Ευάγγελος
  • Ταμίας Πολυχρονιάδου Αγαπία
  • Β’ Γραμματέας Χαρίτος Παναγιώτης
  • Β’ Ταμίας Στεργίου Ιωάννης
  • Μέλος Πεϊτσίδης Αχχιλέας
  • Μέλος Μωραϊτίνη Πατριαρχέα Ιφιγένεια
  • Μέλος Μουγκογιάννης Ανδρέας

Τέλος, Συντονίστρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τελεί η κα. Φρονίστα Χριστίνα

Comments are closed.