Μαθήματα

Εκτός από τα μαθήματα παραδοσιακών χορών που διδάσκονται πάγια στο Ε.Π.Κ., η Ελληνική Κοινότητα ξεκίνησε το 2012 ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

μαθήματα ΕΚΒ

Comments are closed.