Ομάδα τρίτης ηλικίας

Η ομάδα Τρίτης Ηλικίας οργανώνει συναντήσεις και εκδηλώσεις για τα μέλη της. Συναντιέται κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, μετά τις 17:00.

ομάδα 3ης ηλικίας ΕΚΒ

Comments are closed.