Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Αγαπητά μέλη της ΕΚΒ,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10.11.2019 με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη:
Ημερήσια Διάταξη
1. Εκλογή του προέδρου και Γραμματεα της Συνέλευσης
2. Απολογισμός από το ΔΣ
3. Οικονομικός απολογισμός από την Ταμεία του ΔΣ
4. Απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο
5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
6. Απόρριψη της Αίτησης για χρηματοδότηση της Κοινότητας Από το Senat για το 2020/21 α) Ενέργειες για να διεκδικήσουμε την συνέχιση της Χρηματοδότησης από το Senat, διεκδίκηση μόνιμης Χρηματοδότησης από το Ελληνικό και το Γερμανικό Κράτος.
7. β) Εξεύρεση μονίμων πόρων από τον Ελληνισμό του Βερολίνου και τους Φίλους μας από άλλες Χώρες.
8. Διάφορα
Καλούμε όλα μας τα μέλη την Κυριακή 10.11.2019 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στη Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167 Βερολίνο για τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα ΓΣ για τις 18:00 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Η ΓΣ της 10.11.2019 και ώρα 18:00 έχει αποφασιστικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών με βάση την § 8.4 του Καταστατικού.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για το ΔΣ
O Πρόεδρος
Παναγιώτης Ματλής
Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Λαυδάς

Bookmark the permalink.

Comments are closed.