Σύλλογος Ηπειρωτών Το Σούλι

Ο σύλλογος Ηπειρωτών ιδρύθηκε με σκοπό την διαρκή επαφή όλων των Ηπειρωτών που ζουν στο Βερολίνο και στα περίχωρα για την διατήρηση της αλληλεγγύης και τη φροντίδα της παράδοσης των πολύτιμων ηπειρωτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων καθώς και την ηθική υποστήριξη κάθε Ηπειρώτη, που έχει την ανάγκη από βοήθεια.

Σύλλογος Ηπειρωτών “Το Σούλι”
Verein der Epiroten To Souli e. V.
Mittelstraße 33
12167 Berlin

Comments are closed.