Σύλλογος Θρακών Βερολίνου “Δημόκριτος”

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1993. Ο σύλλογος μας αποσκοπεί στην επικοινωνία των μελών του πάνω σε πνευματική βάση, στην καλλιέργεια και εξέλιξη της προσωπικότητας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως π.χ. Θεάτρου, συναυλιών, ομιλιών, κ.λ.π., καθώς επίσης και στην αλληλοβοήθεια και συμπαράσταση των μελών στα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εργασία τους και την κοινωνική τους θέση κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο Βερολίνο.

Επίσης σκοπός του συλλόγου είναι οι φιλικές σχέσεις και συνεργασία με άλλους ελληνικούς, γερμανικούς ή ξένους συλλόγους ή οργανώσεις, οι οποίοι έχουν τα ίδια ή παρόμοια ενδιαφέροντα ή επιδιώξεις και προσπαθεί με την δράση του να διαφυλάσσει την ενότητα του ελληνισμού στο Βερολίνο.

Verein der Thraker in Berlin ”Dimokritos” e. V.
Mittelstraße 33
12167 Berlin

Comments are closed.