Σύλλογος Μακεδόνων Βερολίνου

Ο σύλλογος Μακεδόνων ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό την επιστημονική έρευνα της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού της Μακεδονίας και η διερεύνηση της συμβολής των Μακεδόνων στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος στον κόσμο. Επίσης στοχεύει στην προώθηση και ευημερία επαφών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλήνων Γερμανών και άλλων εθνικοτήτων. Οργανώνουμε ετήσιες διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις, ταξίδια, συναυλίες, σεμινάρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Σύλλογος Μακεδόνων
Verein der Makedonen in Berlin e.V.
Mittelstraße 33
12167 Berlin

Comments are closed.