Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Ελληνικης Κοινοτητας Βερολινου, υπόκειται στους όρους του Κανονισμου (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η Ελληνικη Κοινοτητα Βερολινου στη Γερμανία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (“Υποκειμένων”) που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή στους χρήστες της πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.

Εγγραφή χρήστη

Για την εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη, ζητούνται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση,  e-mail, κινητό τηλέφωνο. O χρήστης με δική του συγκατάθεση μπορεί να δηλώσει επιπλέον προαιρετικά στοιχεία όπως τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου ή fax του. Τα ανωτέρω στοιχεία – μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Ελληνικης Κοινοτητας Βερολινου.

Κλείσιμο ραντεβού

Για το κλείσιμο ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας απαιτείται η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων. Στις σελιδες του ιστοτοπου μας συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού, δηλ. της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επίσης συλλέγονται εκείνα και μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η εταιρεία που παρέχει το λογισμικό για το κλείσιμο ραντεβού εφαρμόζει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων. Η εταιρεία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών, μέσω της οποίας είναι δυνατό το κλείσιμο ραντεβού, δεσμεύεται συμβατικά να μην διατηρεί οποιοδήποτε στοιχείο μετά την εκπλήρωση της αποστολής της, δηλαδή το κλείσιμο ραντεβού, και να μην γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης, ή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειές του σε προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα.

Links to other sites (“Σύνδεσμοι”)

Το portal που ανήκει στην ΕΚΒ περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το portal που ανήκει στην ΕΚΒ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Comments are closed.