Προβολή Ταινίας και συζήτηση: Precarious work and labour trafficking / Filmvorführung und Diskussion Oleg (2019)

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου συζητήθηκε για η επισφαλής εργασία των μεταναστών και το σύγχρονο εργασιακό Trafficking με τους Κατερίνα Ράπτη [σύμβουλος σε εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα στο Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA)], Avik Majumdar- (μέλος του Gorillas workers council), Διονύσης Περδίκης  (μέλος της ομάδας αλληλεγγύης Εκτός Έδρας και της καμπάνιας ΣΤΟΠ στη μαύρη εργασία στη Γερμανία). Μετά τη συζήτηση προβλήθηκε η ταινία Oleg (2019) του Juris Kursietis.

Am Freitag, den 24. Juni, wurde mit Katerina Rapti [Referentin für Arbeits- und Sozialversicherungsfragen beim Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA)], Avik Majumdar (Mitglied des Betriebsrats der Gorillas), Dionysis Perdikis (Mitglied der Solidaritätsgruppe Out of Office und der STOP-Kampagne gegen Schwarzarbeit in Deutschland) über die prekäre Arbeit von Migranten und den modernen Menschenhandel diskutiert. Nach der Diskussion wurde der Film Oleg (2019) von Juris Kursietis vorgeführt.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.