Προβολή Ταινίας και συζήτηση/ Filmvorführung und Diskussion: Femicides: Greece, Germany and Europe screening: Femicidio (2022)

Την Παρασκευή 01.07.2022 συζητήθηκαν οι γυναικοκτονίες σε Ελλάδα και Γερμανία με τις συλλογικότητες “Καμία Ανοχή” (τρανσφεμινιστική συλλογικότητα στην Ελλάδα)και “Kali_Feministis” (φεμινιστική συλλογικότητα στο Βερολίνο). Μετά τη συζήτηση προβλήθηκε η ταινία Femicidio (2022), της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου.

Am Freitag, den 01.07.2022 wurden die Feminizide in Griechenland und Deutschland mit den Kollektiven “KAMIA ANOCHI” (transfeministisches Kollektiv in Griechenland)
und “Kali_Feministis” (feministisches Kollektiv in Berlin). Nach der Diskussion wurde der Film Femicidio (2022) von Nina Maria Paschalidou gezeigt.
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.