Καλοκαιρινή συνάντηση ανταλλαγής και δικτύωσης από το Senat μετανάστευσης και ένταξης/ Sommerlicher Austausch und Netzwerktreffen vom Senat für Migration und Integration

Πρόσκληση σε μια καλοκαιρινή συνάντηση ανταλλαγής και δικτύωσηςΚαλοκαιρινή συνάντηση ανταλλαγής και δικτύωσης από το Senat μετανάστευσης και ένταξης.
Περισσότεροι από 160 εκπρόσωποι πολυάριθμων οργανώσεων μεταναστών ήταν παρόντες. Παρούσα ήταν η Katja Kipping, γερουσιαστής για θέματα ένταξης, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, και η Wenke Christoph, Staatssekretärin. Το έργο των πολυάριθμων μεταναστευτικών οργανώσεων στο Βερολίνο θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται δομικά και μακροπρόθεσμα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επίτροπο Ένταξης, κα Katarina Niewiedzial και τους συνεργάτες της για τη καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ανυπομονούμε επίσης για μελλοντικά κοινά έργα.

Einladung an einer sommerlichen Austausch und NetzwerktreffenΚαλοκαιρινή συνάντηση ανταλλαγής και δικτύωσης από το Senat μετανάστευσης και ένταξης/ Sommerlicher Austausch und Netzwerktreffen vom Senat für Migration und Integration. Mit dabei waren mehr als 160 Vertreter*innen zahlreicher migrantischer Organisationen. Anwesend waren Katja Kipping, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales und Wenke Christoph, als Staatssekretärin. Die Arbeit der vielen migrantischen Organisationen in Berlin muss weiterhin nachhaltig strukturell gestärkt werden. Wir danken der Integrationsbeauftragten, Frau Katarina Niewiedzial und ihrer Abteilung für die stets gute Zusammenarbeit, auch während der Pandemie und freuen uns ebenso auf die zukünftigen  gemeinsamen Aufgaben.
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.