Κοινωνική εργασία: ένα επάγγελμα με και για τους ανθρώπους/ Sozialarbeit: ein Beruf mit und für Menschen

Στις 19.09.2022 η κα. Πηνελόπη Παπαδοπούλου, κοινωνική λειτουργός, μας άνοιξε ένα παράθυρο στο επάγγελμά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μορφή συζήτησης στην ελληνική και στη γερμανική γλώσσα, από την Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου σε συνεργασία με το IQ-Netzwerk Berlin.

Am 19.09.2022 von 18:00 bis 21:00 Uhr öffnete Frau Penelope Papadopoulou, Sozialarbeiterin, ein Fenster in ihrem Beruf. Die Veranstaltung fand in Form einer Diskussion in den Räumlichkeiten der Hellenischen Gemeinde zu Berlin e.V. in griechischer und deutscher Sprache statt und wurde von der Hellenischen Gemeinde zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem IQ-Netzwerk Berlin organisiert.
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.