Πληροφορίες για μορφές εργασίας και κοινωνικές ασφαλίσεις/ Arbeitsmarktintegration in Deutschland: Beschäftigungsarten und Versicherungstypen

Πληροφορίες για μορφές εργασίας και κοινωνικές ασφαλίσεις στις 20/09/2022 στις 17:00 στην Ελληνική Κοινότητα.

Informationen zu Arbeitsformen und Sozialversicherungen am 20.09.2022 um 17:00 Uhr in der Hellenischen Gemeinde.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.