Συνέντευξη του Προέδρου της Κοινότητας στο κανάλι Open/ Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Hellenischen Gemeinde im Open TV

Παρέμβαση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου κ. Ματλή για συντομότερη μεταφορά ενσήμων από τον ΕΦΚΑ στον Γερμανικό φορέα συντάξεων.

Intervention des Vorstandsvorsitzenden der Hellenischen Gemeinde, Herrn Matlis, für eine schnellere Übermittlung offizieller Dokumente von der EFKA an die Deutsche Rentenversicherung.

Για να παρακολουθήσετε την τηλεοπτική συνέντευξη, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο/ Um das ΤV-Interview zu hören, klicken Sie auf den unten stehenden Link: https://fb.watch/k6fh21zW40/

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.