Σειρά πέντε συμβουλευτικών συναντήσεων εργαστηριακού χαρακτήρα για Start Ups + έναρξη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος/Start Ups + freiberuflichen, gewerblichen Aktivitäten

SAVE THE DATE: 14.03.2023 um 19:00 Πρώτη συνάντηση/ Erstes Treffen

Σειρά πέντε συμβουλευτικών συναντήσεων εργαστηριακού χαρακτήρα για Start Ups + έναρξη άσκησης ελεύθυερου επαγγέλματος/+ freiberuflichen, gewerblichen Aktivitäten

Προς νέους επιστήμονες, επαγγελματίες κάθε κλάδου.

Πρίν οι “ιδέες” γίνουν “Start Ups” ή πρίν γίνει “Έναρξη Ελευθέρου Επαγγέλματος”.

Τα “must” και τα “can do”. Συνήθη λάθη και παραλήψεις πρίν από την take off Phase της υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών.

Σειρά πέντε συμβουλευτικών συναντήσεων εργαστηριακού χαρακτήρα με διάλογο και μεταφορά εμπειρίας “από” και “για την” Γερμανία.

Εισηγητής: κύριος dr. Γιώργος Χατζηδημητρίου, οικονομολόγος, πρώην πανεπιστημιακός (ΑΠΘ), σύμβουλος επιχειρήσεων και περισσότερα από 40 χρόνια με σημαντική εμπειρία στον τομέα ιδρύσεων και ενάρξεων επιχειρήσεων.

Πότε: μέρες και ώρες θα συζητηθούν κατά την πρώτη συνάντηση.

Πού: Ελληνική Κοινοτητα Βερολίνου, Mittelstr. 33, 12167 Berlin.

Δηλώσεις συμμετοχής για την πρώτη καταστατική συνάντηση μέχρι τη Δευτέρα 13/03/2023 στο info@gr-gemeinde.de

Το εργαστήριο είναι προσφορά της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου.

Γλώσσα εργασίας είναι η Ελληνική. Κατά περίπτωση ή εφόσον ζητηθούν μπορούν να δίνονται και διευκρινήσεις στα Γερμανικά.

______________________________

Eine Reihe von fünf Beratungstreffen mit Workshop-Charakter zu Start Ups + freiberuflichen, gewerblichen Aktivitäten

An junge Wissenschaftler und Fachleute aus allen Bereichen.

Bevor die “Ideen” zu “Start Ups” werden oder bevor sie zu „freiberuflichen, gewerblichen Aktivitäten” werden. Die „notwendigen” und die „empfehlenswerten“ Maßnahmen für einen erfolgreichen Beginn. Häufige Fehler und Missverständnisse vor der Startphase der Umsetzung von Geschäftsideen.

Eine Reihe von fünf Beratungstreffen mit Workshop-Charakter mit Dialog und Erfahrungstransfer “aus” und “für” Deutschland.

Referent: dr. Georg Hadjidimitriou, Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliger Unversitätsdozent an der Aristoteles Universität Thessaloniki, Unternehmensberater mit über 40jähriger Praxiserfahrung im Feld der Gründung und Entwicklung von mittelständischen Unternehmen.

Wann: Die Tage und Uhrzeiten werden bei der ersten Sitzung festgelegt.

Wo: Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V., Mittelstr. 33, 12167 Berlin.

Melden Sie sich bis Montag, 13.03.2023, unter info@gr-gemeinde.de für die erste Sitzung an.

Der Workshop wird von der Hellenischen Gemeinde zu Berlin angeboten.

Die Arbeitssprache ist Griechisch. Falls erforderlich oder gewünscht, können Erklärungen auf Deutsch gegeben werden.

Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.