Πληροφορίες για μορφές εργασίας και κοινωνικές ασφαλίσεις/ Arbeitsmarktintegration in Deutschland: Beschäftigungsarten und Versicherungstypen

Στις 22.09.2022, διάφοροι ελληνόφωνοι εργαζόμενοι συναντήθηκαν με θέμα τις υπηρεσίες κοινωνικής συμβουλευτικής και άλλες υπηρεσίες για την ενδυνάμωση των μεταναστών στην Ελληνική Κοινότητα. Συμμετείχαν οι: Σοφία Μαργαρίτη (To Spiti), Πηνελόπη Παπαδοπούλου (CRESO gGmbH), Κατερίνα Ράπτη (BEMA), Νίνα Τσονκίδης (Υπεύθυνη ένταξης της περιφέρειας Pankow), Παναγιώτα Αδαμίδου (Mittelhof e.V.), Maria Brand (IQ Netzwerk Berlin), Χριστίνα Φρονίστα (Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου).
Am 22.09.2022 trafen sich verschiedene griechischsprachige Mitarbeiter zum Thema Soziale Beratungsangebote und andere Angebote zur Empowerment von Migrant*innnen in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin! Teilnehmer*innen waren Sofia Margariti- To Spiti, Pinelopi Papadopoulou CRESO gGmbH, Katerina Rapti- BEMA, Nina Tsonkidis- Integrationsbeauftragte des Bezirkes Pankow, Panagiota Adamidou- Mittelhof e.V., Maria Brand- IQ Netzwerk Berlin, Christina Fronista- Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.!
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

Kommentare sind geschlossen.