Η Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνο είναι ένα πολυπολιτισμικό κέντρο.

Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Βερολίνο, ένας τόπος συνάντησης για άτομα ελληνικής καταγωγής, καθώς και για Γερμανούς και άλλες εθνικότητες, προσφέρει ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ο Παναγιώτης Ματλής, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, τονίζει τη σημασία του κέντρου ως καρδιά της Ελλάδας στο Βερολίνο. Από την υποστήριξη των νέων…

Das Griechische Kulturzentrum ist ein multikultureller Hotspot im Bezirk.

Das Griechische Kulturzentrum in Berlin, das ein Treffpunkt für Menschen griechischer Herkunft sowie Deutsche und andere Nationalitäten ist, bietet eine Vielzahl von kulturellen, sozialen und unterstützenden Dienstleistungen. Panagiotis Matlis, Vorsitzender der Hellenischen Gemeinde, betont die Bedeutung des Zentrums für das Griechentum in Berlin. Das Griechische Kulturzentrum nicht nur unterstützt junge…

Preisunterschiede bei Lebensmitteln in Deutschland und Griechenland.

Der Präsident der Griechischen Gemeinde zu Berlin P. Matlis in der Sendung von Faye Mavragani “STUDIO WITH THEA” auf ANT1 Zu den großen Unterschieden bei den Lebensmittelpreisen in Deutschland und Griechenland.Matlis: “In Deutschland funktioniert der Wettbewerb untereinander und auf dem Lebensmittelmarkt und das ist ein Verdienst des Bundeskartellamtes!” Ο πρόεδρος…

Intervention des Präsidenten der Hellenische Gemeinde zu Berlin, Herrn Matlis, für eine schnellere Übertragung von Rentenversicherungsbeiträgen aus dem EFKA.

Intervention des Präside nten der Hellenischen Gemeinde zu Berlin, Herrn Matlis, für eine schnellere Überweisung der Rentenversicherungsbeiträgen von der EFKA an die deutsche Rentenversicherung.Zu viele unserer Landsleute, die nach Deutschland umgezogen sind und über die deutsche Rentenkasse in den Ruhestand gehen werden, sind mit langen Verzögerungen (Jahre) der Übertragung der…