Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου,
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση της ΕΚΒ το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στη Mittelstraße 33, ΤΚ. 12167 Βερολίνο.
Ημερήσια διάταξη
1. Εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και του υπεύθυνου για το πρωτόκολλο
2. Απολογισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Οικονομικός απολογισμός από την Ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο
5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
6. Γιορτή της Πρωτομαγιάς, συμμετοχή στη διαδήλωση, κατάθεση ψηφισμάτων
8. Διάφορα
Σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα Γενική Συνέλευση για τις 18:00 της ίδιας ημέρας, με αποφασιστικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών με βάση την § 8.4 του Καταστατικού και την ίδια ημερήσια διάταξη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Π. Ματλής
H Γραμματέας
Δ. Κάνδια
Bookmark the permalink.

Comments are closed.