Εξουσιοδότηση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές.

Αγαπητές και αγαπητοί, προς διευκόλυνση σας μπορείτε να προσέλθετε και στο γραφείο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου για την κατάθεση της εξουσιοδότησης σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων πολιτών στις Ευρωεκλογές στον τόπο διαμονής τους.

Ώρες κοινού:

Δευτέρα: 12:00-14:00

Τρίτη: 16:00-19:00

Πέμπτη: 11:00-13:00

Kαθώς επίσης και Κυριακή: 12-15:30

Bookmark the permalink.

Comments are closed.