Ημερολόγιο

Ώρες Γραφείου:
Δευτέρα 12:00-14:00
Τρίτη 16:00-19:00
Πέμπτη 11:00-13:00
Ώρες λειτουργίας του
Κυλικείου της Κοινότητας
:
Δευτέρα & Τετάρτη: 15:00-22:00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 13:00-22:00
Σάββατο: 09:30-22:00
Κυριακή: 09:00-20:00

Comments are closed.