2014 – 2015

Στην χρονική περίοδο 2014 – 2015 η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου πραγματοποίησε τα εξής έργα:

  • Συμμετοχή μέσω της ενδυνάμωσης και της συνεργασίας
    ανεξαρτήτου καταγωγής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο

Comments are closed.