Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.Σ.)

O Σύλλογος «Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.Σ.)» ιδρύθηκε το έτος 2000 από την ένωση δύο ελληνικών συλλόγων επιστημόνων του Βερολίνου που είχαν αμφότεροι μία υπερεικοσαετή ιστορία. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή της παιδείας, των επιστημών, της μουσικής, της λογοτεχνίας και των τεχνών με κοινό παρονομαστή την Ελλάδα. Βασικός μας μέλημα είναι η προσέγγιση Ελλήνων και Γερμανών και η εστίαση σε θέματα που αφορούν τα δρώμενα σε Ελλάδα και Γερμανία καθώς και σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σύλλογος «Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.Σ.)»
Mittelstraße 33
12167 Berlin

info@gr-akademiker-berlin.de
gr-akademiker-berlin.de 

Comments are closed.