Γενική Συνέλευση ΕΚΒ 26.11.2016

Πρόσκληση

Αγαπητά μέλη της ΕΚΒ,8iz4egbip

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη της το Σάββατο 26.11.2016 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στην Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167, Βερολίνο για την Γενική Συνέλευση. με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη:

Ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και του υπεύθυνου για το πρωτόκολλο της Συνέλευσης
  2. Απολογισμός από το ΔΣ
  3. Οικονομικός απολογισμός από την Ταμεία του ΔΣ
  4. Απολογισμός από το εποπτικό συμβούλιο
  5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
  6. Συζήτηση περί επιβολής ετήσιου τιμήματος χρήσης των χώρων του ΕΠΚ από τα χορευτικά των συλλόγων και τα υπόλοιπα χορευτικά.
  7. Διάφορα

Καλούμε όλα μας τα μέλη το Σάββατο 26.11.2016 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στην Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167, Βερολίνο για την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα ΓΣ για τις 18:00 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η ΓΣ της 26.11.2016 και ώρα 18:00 έχει αποφασιστικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως του αριθμού τω παρόντων μελών με βάση την §8.4 του Καταστατικού.

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

 

Εκ μέρους του ΔΣ

 

O Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας

Κ.Φωτιάδης                                                                                            Α.Λιάπας

Bookmark the permalink.

Comments are closed.