Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

 

 

Αγαπητά μέλη της ΕΚΒ,

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 20.05.2018 με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη: 

Ημερήσια διάταξη

  1. Εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και του υπεύθυνου για το πρωτόκολλο της Συνέλευσης
  2. Απολογισμός από το ΔΣ
  3. Οικονομικός απολογισμός από την Ταμεία του ΔΣ
  4. Απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο
  5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
  6. Διάφορα
  7. Παρουσίαση του έργου και του προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα της ομάδας αλληλεγγύης της ΕΚΒ

Καλούμε όλα μας τα μέλη την Κυριακή 20.05.2018 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στη Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167 Βερολίνο για τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα ΓΣ για τις 18:00 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η ΓΣ της 20.05.2018 και ώρα 18:00 έχει αποφασιστικό χαρακτήρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών με βάση την § 8.4 του Καταστατικού.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Εκ μέρους του ΔΣ

O Πρόεδρος                                                        H Γραμματέας

Π. Ματλής                                                         Ε. Αθανασιάδου

Bookmark the permalink.