Μαθήματα Κοινωνικής Ένταξης (Integrationskurse) στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Bildungswelt» προσφέρει, από τις 11 Μάη 2019 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:15 επιχορηγούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου.

Ένα Μάθημα Κοινωνικής Ένταξης (Integrationskurs) χωρίζεται αρχικά σε 6 με 9 μέρη εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, το κάθε μέρος αποτελείται από 100 διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια ακολουθεί το «Μάθημα Προσανατολισμού», με 100 ενότητες για τη ζωή στη γερμανική κοινωνία, την έννομη τάξη, τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας.
Στόχος των μαθημάτων είναι η επιτυχία στις γλωσσικές εξετάσεις “Deutschtest für Zuwanderer” (DTZ – Εξετάσεις Γερμανικών για Μετανάστες) και την τελική εξέταση του Μαθήματος Προσανατολισμού „Leben in Deutschland“ «Ζωή στη Γερμανία».

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και επιτύχουν και στις δύο εξετάσεις, λαμβάνουν ένα επίσημο πιστοποιητικό από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF).
Για τη συμμετοχή σας σε ένα Μάθημα Κοινωνικής Ένταξης, προηγείται συμβουλευτική και δωρεάν αξιολόγηση του επιπέδου των γερμανικών σας, ώστε να ενταχθείτε στο κατάλληλο επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα, μπορείτε να ζητήσετε στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Bildungswelt. Παρακαλούμε κλείστε ένα ραντεβού συμβουλευτικής στα γραφεία του Κέντρου.

Εγγραφή/Πληροφορίες: 
SPRACHSCHULE BILDUNGSWELT
Peschkestr. 16 12161 Berlin, Tel.: 030-23584015 info@bildungswelt.org
U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz / S-Bahnhof Feuerbachstr.
Λεωφορεία M85, M48, 181, 186, M76, X76

Bookmark the permalink.

Comments are closed.