Ε Υ Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 25 Μαΐου 2019 και από ώρα 07:00 έως 19:00, στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου – Hellenische Gemeinde zu Berlin e. V. (Hellenische Gemeinde zu Berline.V.), Mittelstraße 33, 12167 Berlin. Κατά την ψηφοφορία, οι εκλογείς οφείλουν να προσκομίσουν ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής αποδεικτικό ταυτότητας εκδοθέν από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές, το οποίο μπορεί να είναι η πρωτότυπη αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή η άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.