Εκλογή εκπρόσωπου 3ης ηλικίας /Seniorenvertreterung

Η κυρία Eleni Werth-Mavridou ψηφίστηκε αντιπρόσωπος της τρίτης ηλικίας στο Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
Frau Eleni Werth-Mavridou wurde als Seniorenvertreterin des Bezirks Tempelhof-Schöneberg gewählt.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.