Τιμητική βράβευση του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου από τον Δήμο του Steglitz-Zehlendorf.

Στις 5 Ιουλίου 2023, ο René Rögner-Francke, επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου, απένειμε το Μετάλλιο της Περιφέρειας Steglitz-Zehlendorf σε έξι αξιόλογους πολίτες που είχαν εξαιρετική συνεισφορά στην περιφέρεια Steglitz-Zehlendorf και τους κατοίκους της, σε μια λαμπρή τελετή στο δημαρχείο Zehlendorf.

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Ματλής αναγνωρίστηκε για το έργο του ως πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Steglitz. Η κοινότητα λειτουργεί ως πολύτιμο σημείο επαφής για τους Έλληνες μετανάστες και ενσωματώσης στη Γερμανική κοινωνία./

Am 5. Juli 2023 zeichnete Bezirksstadtrat René Rögner-Francke in einer glanzvollen Feierstunde im Rathaus Zehlendorf sechs bemerkenswerte Bürgerinnen und Bürger, die sich um den Bezirk Steglitz-Zehlendorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner verdient gemacht haben, mit der Bezirksmedaille Steglitz-Zehlendorf aus.

Besonders gewürdigt wurde Panagiotis Matlis für seine Arbeit als Vorsitzender der Griechischen Gemeinde zu Berlin und des Griechischen Kulturzentrums in Steglitz. Die Gemeinde dient als wertvolle Anlaufstelle für griechische Einwanderer und die Integration in die deutsche Gesellschaft.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.