Παροχή δωρεάν συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Παροχή δωρεάν συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
Η Μαρία Ματσαρόκου είναι ψυχολόγος, απόφοιτη του «Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και συμμετέχει ήδη σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών «Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η κα Ματσαρόκου παρακολούθησε στο πρόσφατο παρελθόν ένα σημαντικό 8-μηνο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο στην «Συνθετική Ψυχοθεραπεία» ενώ έχει συμμετάσχει και σε βιωματικά εργαστήρια (workshops) στο πλαίσιο του Erasmus+ στην Τσεχία και την Πολωνία.
Η κα Ματσαρόκου θα βρίσκεται στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου ως υπότροφος Erasmus έως και τον Ιούνιο 2024 και θα παρέχει δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στην ελληνική γλώσσα.
Οι συνεδρίες αυτές προσφέρονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά και διεξάγεται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
Υπενθυμίζεται ότι η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μιλήσουν για ζητήματα που τους απασχολούν και να ζήσουν μία πιο ικανοποιητική και λειτουργική ζωή. Βοηθάει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σωματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές δυσκολίες να μειώσουν την δυσφορία που βιώνουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.
Για να κλείσετε ραντεβού ή για οποιαδήποτε απορία/ ερώτηση παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο
e- mail: mariamatsa123@angela


Maria Matsarokou ist Psychologin und Absolventin der Aristoteles-Universität Thessaloniki und nimmt bereits an einem Aufbaustudiengang in Beratungspsychologie an der Universität Athen teil.
In der jüngsten Vergangenheit besuchte Frau Matsarokou ein wichtiges 8-monatiges Weiterbildungsseminar in Synthetischer Psychotherapie und nahm außerdem an mehreren Erfahrungsworkshops im Rahmen von Erasmus+ in der Tschechischen Republik und in Polen teil.
Frau Matsarokou wird bis Juni 2024 als Erasmus-Stipendiatin in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin sein und kostenlose Beratungs- und Unterstützungssitzungen in griechischer Sprache anbieten.
Diese Sitzungen werden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Die Dauer jeder Sitzung beträgt 50 Minuten und wird in einem Rahmen von absoluter Vertraulichkeit abgehalten.
Es sei daran erinnert, dass Beratungspsychologie ein angewandter Zweig der Psychologie ist, der es Menschen ermöglicht, über Themen zu sprechen, die sie betreffen, und somit ihnen ein erfüllteres und funktionaleres Leben ermöglicht. Es hilft Menschen mit körperlichen, emotionalen und psychischen Schwierigkeiten, ihre Beschwerden zu lindern und ihre Lebensqualität zu verbessern.
Für eine Terminvereinbarung oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an E-Mail: mariamatsa123@angela

Maria Matsarokou is a psychologist and graduate of the Aristotle University of Thessaloniki and is already taking part in a postgraduate programme in counseling psychology at the University of Athens.
In the recent past, Ms Matsarokou attended an important 8-months training seminar in synthetic psychotherapy and also took part in several experimental workshops under Erasmus+ in the Czech Republic and Poland.
Ms. Matsarokou will be an Erasmus scholarship holder in the Hellenic Community of Berlin until June 2024, offering free advice and support sessions in Greek.
These sessions are offered for children, teenagers and adults. The duration of each session is 50 minutes and is held in a context of absolute confidentiality.
It is worth remembering that counseling psychology is an applied branch of psychology that allows people to talk about issues that concern them and live more fulfilling and functional lives. It helps people with physical, emotional and psychological difficulties to relieve their symptoms and improve their quality of life.
To make an appointment or if you have any questions, please contact Email: mariamatsa123@gmail.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.