«Βία κατά των Γυναικών: Η κρίση της εποχής μας»

ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Βία κατά των Γυναικών: Η κρίση της εποχής μας»
Η Ελληνική Κοινότητα σάς καλεί σε μία Ψυχο- εκπαιδευτική Ημερίδα που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το φαινόμενο της κακοποίησης των γυναικών. Θα συζητήσουμε για τον ορισμό της βίας, θα παρουσιάσουμε τις μορφές και τις συνέπειες της κακοποίησης καθώς και για τον κύκλο της βίας και την ενοχοποίηση του θύματος (victim- blaming). Σημαντικό μέρος της ημερίδας θα αποτελέσει η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης και τους φορείς παροχής βοήθειας σε φαινόμενα κακοποίησης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου (Mittelstr. 33, 12167 Berlin-Steglitz) την Παρασκευή 26.04, στις 18:00. Η διάρκεια θα είναι περίπου 2 ώρες.
Συντονίστριες της ημερίδας θα είναι η Μαρία Ματσαρόκου, ψυχολόγος, τελειόφοιτη Μεταπτυχιακού «Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» και Άννα Κουρούκουνη, ψυχολόγος τελειόφοιτη Προπτυχιακού.


TITEL DES TAGES: “Gewalt gegen Frauen: Die Krise unserer Zeit”
Die Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V. lädt Sie zu einer Info-Veranstaltung mit Bildungscharakter zur psychischen Gesundheit ein. Ziel der Veranstaltung ist die Sensibilisierung und Erläuterung von Vorgehensweisen zur Vermeidung von Gewalt gegen Frauen. Wir werden die Definition von Gewalt erörtern, die Formen und Folgen, sowie den Kreislauf vom Gewalt und Opferbeschuldigung vorstellen. Ein wichtiger Teil der Veranstaltung bezieht sich auf die Benennung von Vorgehensweisen und von Trägern und Organisationen, die den Opferfrauen Unterstützung anbieten.
Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Griechischen Kulturzentrums (Mittelstr. 33, 12167 Berlin-Steglitz) am Freitag, den 26.04. um 18:00 Uhr statt. Die Dauer ist 2 Stunden.
Referentinnen der Veranstaltung sind Maria Matsarokou, Psychologin, Absolventin des Masterstudiengangs “Counselling Psychology” und Anna Kouroukouni, Psychologin, Absolventin des Bachelorstudiengangs “Counselling Psychology”.

Εικόνα/Bild: Nikos Kaskaris, instagram: kn.tattoo
Bookmark the permalink.

Comments are closed.