Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου (ΕΚΒ), βάση του καταστατικού της, εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δύο χρόνια. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Κοινότητας.

Η τελευταία εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και βάση των αποτελεσμάτων της η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. Πρόεδρος Παναγιώτης Ματλής
  2. Γραμματέας Δήμητρα Κάνδια
  3. Ταμίας Αγαπία Πολυχρονιάδου
  4. Β’ Γραμματέας Αθανάσιος Λιάπας
  5. Μέλος Βασίλειος Νάστος
  6. Μέλος Γεώργιος Ψαχούλιας
  7. Μέλος Μιχαήλ Δαμιανίδης
  8. Μέλος Ελεάνα Αθανασιάδου
  9. Μέλος Ανδρέας Μουγγογιάννης

Αντίστοιχα το Εποπτικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ακολούθως:

Πρόεδρος Δημήτριος Καραπιρές
Αντιπρόεδρος Παναγιώτα Ρουσοδήμου
Γραμματέας Ελένη Γκανά

Αναπληρωματικό Μέλος Ηρακλής Καρασαβίδης 

Τέλος, συντονίστρια του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου τελεί η κα. Ευαγγελία Δασκαλάκη

Bookmark the permalink.

Comments are closed.