ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ

Η Ελληνική Κοινότητα συνεχίζει να προωθεί την πολυγλωσσία και την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία του Βερολίνου.

Στηρίξτε τη προσπάθεια μας με τη συμμετοχή σας στη έρευνα που διεξάγουμε μαζί με το δίκτυο BEFaN Netzwerk.

Την έρευνα θα τη βρείτε στο ακόλουθο λινκ.

https://yekmal.limesurvey.net/649752

Όσοι περισσότεροι συμμετέχουν, τοσο καλύτερα συμπεράσματα μπορόυμε να βγάλουμε!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.