Η Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνο είναι ένα πολυπολιτισμικό κέντρο.

Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Βερολίνο, ένας τόπος συνάντησης για άτομα ελληνικής καταγωγής, καθώς και για Γερμανούς και άλλες εθνικότητες, προσφέρει ποικίλες πολιτιστικές, κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ο Παναγιώτης Ματλής, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, τονίζει τη σημασία του κέντρου ως καρδιά της Ελλάδας στο Βερολίνο. Από την υποστήριξη των νέων…

Das Griechische Kulturzentrum ist ein multikultureller Hotspot im Bezirk.

Das Griechische Kulturzentrum in Berlin, das ein Treffpunkt für Menschen griechischer Herkunft sowie Deutsche und andere Nationalitäten ist, bietet eine Vielzahl von kulturellen, sozialen und unterstützenden Dienstleistungen. Panagiotis Matlis, Vorsitzender der Hellenischen Gemeinde, betont die Bedeutung des Zentrums für das Griechentum in Berlin. Das Griechische Kulturzentrum nicht nur unterstützt junge…

Bestattungsvorsorge durch die Hellenische Gemeinde zu Berlin

Ankündigung der Beerdigung von Symela Zafeiriou Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod eines Mitglieds der Griechischen Gemeinde zu Berlin, Symela Zafeiriou, geboren am 6. August 1954 in Stratoniki, unserer Landsfrau, die allein und ohne Verwandte in Berlin lebte, erfahren. Die Gemeinde hat alle notwendigen Vorkehrungen für einen würdigen Abschied…

Die Hellenische Gemeinde in Berlin sammelt Hilfe für die Opfer des Sturms Daniel.

Das Interview mit dem Präsidenten der Griechischen Gemeinde zu Berlin, Panagiotis Matlis , hat ein großes Echo und eine große Resonanz gefunden! Wir danken jedem einzelnen von Ihnen, der teilgenommen hat, Ihre Reaktion ist unsere Inspiration. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“Die Bewegung zur Unterstützung der Flutopfer, betont der Vorsitzende Panagiotis…

Συγκέντρωση φαρμάκων και ιατρικού υλικού για την Ουκρανία/Sammlung von Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern für die Ukraine

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου συγκέντρωσε φάρμακα και ιατρικό υλικό που θα σταλούν, για να απαλύνουμε τα δεινά του Ουκρανικού Λαού. Sammlungen von Medikamenten und medizinischen Materialien, um das Leiden des ukrainischen Volkes zu lindern, wurden mit Hilfe der Hellenischen Gemeinde zu Berlin durchgeführt.